Spillolje- och filterhantering

Sedan ett tag tillbaka samarbetar Daxoil AB med Ragn-Sells för en professionell och säker hantering av spillolja. Oljans molekylära sammansättning förstörs inte, den förorenas på olika sätt, vilket vi idag kan ta bort och åter-raffinera oljan till ny basolja. Av dessa re-raffinerade basoljor tillverkas endast hydrauloljor, sågkedjeoljor och metallbearbetningsvätskor. Vid formulering av motoroljor, transmissionsoljor m.fl. tillåter inte recepturen enligt ACEA specifikationer i dagsläget användning av re-raffinerad basolja.

Även oljefilter får ett professionellt och säkert slut hos Ragn-Sells. För dessa används den speciella processen ReUseOil, som innebär att de genom en mekanisk process river sönder, centrifugerar och sorterar resterna av oljefiltret. Detta är en ganska stor process för lite materialåtervinning som egentligen har som huvudsyfte att skydda naturen. Denna egenutvecklade process har även prisats av EU:s Miljöfond.

Fördelar med re-raffinering
  • Sparar på jordens resurser
  • Reducerar CO2-utsläpp 
  • Säkerställer att spilloljan samlas in på ett miljömässigt och säkert sätt